OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Objectius generals del procés:
-    Posar en marxa un debat sobre el model de festa major obert a totes les parts interessades i a la ciutadania en general.
-    Contribuir a l’apoderament de la ciutadania en la definició i en l’execució de la festa major.
-    Augmentar la identificació de la ciutadania amb la festa com la màxima manifestació cultural popular de l’any, per millorar, en general, la percepció de la festa com una proposta de tota la ciutat i de totes les persones que hi viuen.

Objectius específics
-    Fer un diagnòstic participatiu de la festa major
-    Identificar els elements més acceptats i els menys valorats
-    Construir una bateria de propostes de millora viables que puguin incorporar-se al model de festa major
-    Elaborar un document consensuat que defineixi el model de festa major: quins elements la conformen i com s’organitza.