FESTA MAJOR SABADELL. MEMÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU. 2016-17Us presentem la Memòria del Procés de participació ciutadana 2016-17. El podeu consultar aquí: Festa Major Sabadell. Memòria Procés Participatiu 2016-17