INFORME DE LA JORNADA: "Disseny de la Festa Major amb denominació d'orígen"El passat dia 12 de maig un total de 33 persones van assistir a la primera de les Jornades Temàtiques centrada en els Valors, funcions i relat de la Festa Major que es va realitzar a la Biblioteca Vapor Badia.

Aquesta s’emmarca en la segona fase del procés de participació sobre la festa Major que té com a objectiu debatre públicament sobre el model de Festa i donar veu a la ciutadania en la seva definició, com també millorar la percepció del fet que la Festa Major és una proposta de ciutat i de totes les persones que hi viuen.

La reunió s’inicià amb la ponència de Jordi Grané, filòsof, magíster en Sociologia i en Gestió Pública i expert en gestió de conflictes i resiliència. Treballa com a Cap de Gabinet de la regidoria de Familia, Infancia, Usos del Temps i Discapacitats a l’Ajuntament de Barcelona

Ell mateix va dirigir i plantejar les preguntes que van ser l’eix vertebrador del debat ciutadà posterior:
·        ¿Quins creus que són els valors que exemplifiquen, el sentit entès com a veritat revelada i les accions emblemàtiques que haurien de sustentar el relat de la Festa Major?
·        ¿Quins discursos a pronunciar, quins ritus o cerimònies a celebrar, quins símbols a usar, i quines històries o mites a reviure, creus que haurien de sustentar el relat de la Festa Major de Sabadell?

Va donar la benvinguda i tancar la sessió la regidora de Cultura, Montserrat Chacon.

A continuació, es presenten els resultats del debat ciutadà. D’una banda, un resum de les idees més repetides i principals propostes del treball desenvolupat i de l’altra, les propostes que cada grup va elaborar i compartir.

SÍNTESI DE LES IDEES DE LA JORNADAValors que exemplifiquen

·        Retrobament, convivència, cohesió social
La idea del retrobament després de les vacances d’estiu, de persones que normalment no es veuen, de persones que porten temps treballant per a què surti bé. També i relacionat amb la diversitat que es conjuga a la ciutat.
·        Participació, xarxa, diversió, emoció, il·lusió, respecte
·        Tradició i innovació

Sentit entès com a veritat revelada

·        Origen tèxtil, metamorfosi i Sabadell de tots.
S’enfila un relat que arrenca de l’origen tèxtil i com aquesta industrialització va transformar la ciutat (metamorfosi) i la va convertir en el que és avui, una ciutat diversa i integradora (Sabadell de tothom) .

Accions emblemàtiques

·        Aquelles consolidades a l’imaginari de la Festa Major: el pregó, cercaviles, balls, concerts... reforçades i inspirades amb els valors de Sabadell de tothom, moment de trobada i retrobada (cercaviles, trobades de geganters, de puntaires, etc.) i l’obertura d’espais emblemàtics de la ciutat.Respecte a la 2a pregunta: ¿Quins discursos a pronunciar, quins ritus o cerimònies a celebrar, quins símbols a usar, i quines històries o mites a reviure, creus que haurien de sustentar el relat de la Festa Major de Sabadell?

Discursos a pronunciar

·        Discurs de cloenda, discurs d’inici i els Versots.
·        Discurs sobre l’origen de Sabadell.

Ritus o cerimònies a celebrar

·        Pregó, cercaviles, balls tradicionals i música.

Símbols a usar

·        So de telers, patrimoni industrial, traginers, barret, pastís de llançadora, camisa dels treballadors del tèxtil.
·        Origen de la ciutat.
Origen històric i del nom de la ciutat.
·        Ceba
·        Personalitats. Sabadellencs que han destacat en les arts, en les ciències o altres disciplines professionals, culturals o socials.

Històries o mites a reviure

·        Torre de l’Aigua
·        Riu Ripoll
·        Passat industrial tèxtil

TREBALL DE LES PREGUNTES ALS GRUPS: IDEES CONSENSUADES

GRUP 1

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Compartir experiències i cultures diferents.
Sociabilitat.
Convivència.
Solidaritat (que no es quedi ningú fora) i transversalitat (entre generacions, classes socials...).
Diversió i oci.
Tolerància.
En resum, sentit de comunitat i passar-s’ho bé.

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
 Els orígens industrials de Sabadell com a punt de partida de la nostra història col·lectiva (com la suma dels que van venir i els que ja hi eren).

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
El Pregó com a inici
El Castell de focs + tancament (un ball)
Combinar activitats tradicionals i novetats, tradició i innovació
Utilitzar espais singulars i històrics de la ciutat per configurar el relat
La Cercavila.
El Ball del Rodet i el Ball de la Bola.
Recuperar espais històrics o emblemàtics.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Possibilitat d’incorporar un discurs de cloenda: les entitats , la ciutadania.

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Busca alguna cosa vinculada amb el passat industrial que tingui un caire ritual

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
El passat industrial: el nostre origen comú.
Des de l’altra banda del riu fins l’Eix Macià: els camps, els molins paperers, la indústria tèxtil.

GRUP 2

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Retrobament, participació, conèixer culturalment, oci, festa d’estiu.
Experiència, convivència, respecte per tothom, solidaritat i barreja cultural.

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
Metamorfosi de la ciutat industrial, acolliment
Origen religiós (Festivitat de Sant Fèlix)

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
Actes culturals més arrelades a la metamorfosi.
Bales, arqueologia, història, divulgació i en general les tradicions que venen d’antic.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Orígens de Sabadell i característiques de la ciutat: alegre, conciliador, harmònic, noblesa, gent treballadora.

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Teatre de Natura (com es feia abans al bosc).
Pregó, petards, cercaviles, passejades culturals, música i concerts.

·        SÍMBOLS A USAR
Casa Duran.
La Torre de l’Aigua.
Esbart Can Feu.
Centre històric.
Sant Nicolau.
La Salut.
Casal Pere Quart.

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
Orígens de Sabadell, època romana.

GRUP 3

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Diversió.
Sentit de comunitat.
Convivència, respecte i tolerància.
Retrobada post vacacional.
Participació.
Cohesió de tradicions.
Ment oberta.

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
Esperit crític: crítica ciutadana (Versots).
Alternatives (Barraques).
Pèrdua d’identitat.
Respecte als veïns.
Sabadell de tots.

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
Pregó.
Cercaviles (gegants i infernal) + multiculturalitat.
Música.
Esport.
Cultura popular.
Castell de Focs.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Pregó institucional.
Versots (com a discurs crític).

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Cercaviles (popular i infernal).
Balls i concerts.
Castell de Focs.

·        SÍMBOLS A USAR
Recuperació del patrimoni arquitectònic industrial.

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
Indústria tèxtil.

GRUP 4

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Participació i retrobament.
Cohesió social intercultural: Unió, obertura, compartir, solidaritat, tolerància, xarxa.
Diversió.

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
Cohesió social.
Ciutat d’acollida.
Pertinença, formar part d’un grup, “Sabadell de tots”.
Sabadell esportiu.

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
Concentració de gent des de diferents punts de la ciutat.
Patrimoni de la ciutat industrial dels anys 60.
Pregó.
Cercavila.
Cultura popular.
Esport.
Barraques.
Castell de Focs.
Noves i/o a recuperar: Cercavila multicultural; ball del fanalet, pubilla, sopars populars.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Pregó institucional.
Versots (com a discurs crític).
Discurs de clausura.
Discurs original amb llegendes.
Orígens de Sabadell.
Tolerància, respecte, compartir.

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Cercaviles (popular i infernal).
Balls i concerts.
Castell de Focs.
Explicar que la Festa Major va ser originària a Sant Fèlix.
Cercavila.
Inici: Bona arrencada de festa (Pregó)
Bon final: castell de focs i recuperar el ball de fi de festa i fanalet.
Esport (mantenir).

·        SÍMBOLS A USAR
Barret, camises dels traginers.
Recuperació del patrimoni.

Cal buscar un símbol i/o marca (eslògan identificatiu) que representi l’orgull sabadellenc, la marca Sabadell. Quelcom que s’identifiqui, com un barret de color. Es podria recuperar la camisa típica de l’empresa tèxtil, com a símbol vinculat amb la història, amb el passat tèxtil de la ciutat.

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
Història tèxtil de Sabadell.
Recuperar espais.

GRUP 5

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Sentit participatiu: moltes persones i entitats participant.
Trobada: molta gent que normalment no es veu es troba i fa la festa.
Il·lusió: s’espera tot l’any per gaudir-la tots. Més que la festa en sí, l’espera és important.
Retrobament i comunitat. Crear-ne el sentit serà més fàcil en els més petits i més difícil en els més grans.
Última festa de l’estiu.
Oci, disbauxa i diversió.
Obrir activitats a noves formes de fer
Solidaritat i convivència: cohesió social. Conjugant tradició i realitat actual. Dimensió cultural. Fomentar la xarxa intergeneracional (diferents edats) i intercultural (diferents grups).

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
La gent en grups treballa tot l’any per transmetre als ciutadans la feina feta . Fer alguna cosa pels altres participant.
Transmissió d’elements festius d’altres cultures.
Els balls tradicionals que rememoren un passat i que es transmet.
Sabadell de tots, ciutat d’acollida.
Metamorfosi de la ciutat de l’habitual a la festa.
L’expressió de pertinença a un lloc o a un grup.

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
Els concerts: atrauen a molta gent. El del Parc Catalunya és molt emblemàtic, se’n parla.
Sant Fèlix: és el Sant i la missa es podria fer més participativa.
Els balls.
Portes obertes dels museus (seria una ocasió per donar-los a conèixer).
Portes obertes de monuments com la Torre de l’Aigua
Visites guiades.
Participació de corals i/o grups que venen dels barris i així hi ha intercanvi.
Barraques per als joves.
Trobades de puntaires.
Cercavila.
Castell de Focs.
Cultura popular: gegants, diables.
Fires
Despertar de Festa Major (totes les colles de gegants ajuden els de Sabadell).
Esports.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Pregó oficial i el de barraques.
Versots.

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Despertar de Festa Major.
Ball del Rodet i Ball de la Bola.
Castell de Focs.
Castellers.
Cursa.
Ball de Festa Major (concepte de ball d’envelat).
Cercavila de dissabte.
Dinar de germanor.

·        SÍMBOLS A USAR
Gegants, etc.
Cartell de la Festa Major.
Ceba.
Recuperar el pastís de la Llançadora.

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
No se’n troben. Elements que es podrien fer servir: Torre de l’Aigua, el riu Ripoll i el tèxtil.

GRUP 6

·        VALORS QUE EXEMPLIFIQUEN
Participació.
Interculturalitat.
Emoció i retrobament: preparació de la festa amb il·lusió.
Cohesió social.
Tradició cultural.
Identitat (entitats diferents).

·        SENTIT ENTÈS COM A VERITAT REVELADA
Cohesió i unió de la diversitat de la gent que viu a la ciutat a través de les relacions humanes, compartir.
Participació, comunicació entre la ciutadania.

·        ACCIONS EMBLEMÀTIQUES
Pregó.
Tancament de festa: Castell de Focs.
Obertura de museus.
Mantenir tradicions pròpies de la ciutat: Cors Clavé, Ball del Rodet i de la Bola, etc.
Cercavila intercultural i descentralitzada, que surti de diferents punts de la ciutat i es trobi en un punt de trobada.

·        DISCURSOS A PRONUNCIAR
Pregó crític.
Discurs de recuperació de la història i la memòria de Sabadell.

·        RITUS O CERIMÒNIES A CELEBRAR
Il·luminat de l’Ajuntament.
Ball del Rodet i Ball de la Bola.
Versots dels diables.
Cercaviles.

·        SÍMBOLS A USAR
Destacar personalitat de Sabadell que han destacat: pintors, artistes, escriptors/es...
La ceba.
L’origen del nom de “Sabadell”.

·        HISTÒRIES O MITES A REVIURE
Tradició tèxtil a Sabadell i oficis relacionats.